“Çınar Gıda; hızlı nüfus artışı ve metropollerde nüfus yoğunlaşması sonucu artan talebi karşılamak için endüstriyel üretime geçilmesi ve bununla birlikte devreye sokulan ürünü koruma amaçlı koruyucu ve katkıların insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini görerek yurt dışından yeni teknoloji ve üretim makinaları ithal ederek  2013 yılında “Butik” bir üretim tesisi kurmuştur.

Çınar, üretimde kullanacağı tahılları özenle seçip, laboratuvarda teknik analizlerini yaptıktan sonra uygun olanları alıp kendi tesislerinde temizleme, metal ayırma, taş ayırma, sınıflandırma aşamalarından geçirerek “Butik Değirmen”lerine göndererek,tahıl burada farklı hiçbir işleme tabii tutulmadan, içindeki hiçbir ürün ayrıştırılmadan (Ruşeym, kepek vs) ve diğer üretimlerdeki gibi yüksek ısıya maruz kalıp ürün deformasyona uğramadan, tamamen ürünün kendisinden ve doğal yöntemlerle üretim yapmaktadır.